MALPERTUUS


Themapark  Investeringsproject


'Echt' themapark  bestemmingstoerisme  met groeicurve 0,4 - 1,2 Milj. gasten/jaar. 
WAT ?  Evocatie van spannende verhalen, geschiedenis & natuur edutainment, geanimeerde tuinkunst en visuele landschaps-illusies,
HOE ?  Via unieke 'dark-ride' attracties, theater-spektakel, interactief spel & avontuurlijke exploraties in een
totaal gethematiseerde omgeving.
Veelzijdig :  4 hoofdthema's , meerdere subthema's  en  'cross-theming'
 
Ook in het park opgenomen :
 Malpertuus Theater
Een +1500 stoelen uniek verniewende ontwikkeling in de spektakel musical theater wereld (
'Total surround emersion theatre'). Dit theater zal zelfstandig kunnen programmeren in de avond, naast het gebruik voor parkshows in de dag.

Aangevuld door een dynamisch recreatief & cultuur / natuur
meerdaags toeristisch aanbod
Op noordelijk nabijgelegen tweede site :
gethematiseerd Binnenwaterpark "AquaScaldis" & gethematiseerde Botanische Tuin
Touring uitvalsbasis voor de hele regio :
Gent  >  Scheldeland, Waasland, Zeeuws-Vlaanderen  <  Antwerpen

Naast dagbezoek aan het Themapark zijn in het concept opgenomen:
Hotels + camping en aantrekken van boottoerisme (individueel en riviercruises)
MICE productontwikkeling (Events, Meetings, Incentives)...
...met een regionaal en seizoensgedreven familie cultuurfestival-anker
Filmindustrie niche : aanbod omgevings-thematisatie als decor + binnenstudio

Lees de Blog !

English version


'Real' theme park destination tourism  with an attendance growing curve 0,4 - 1,2 Million guests/year. 

WHAT ?  Evocation of exciting stories, history & nature edutainment, animated garden art and visual landscape illusions.

HOW ?  through unique 'dark-ride' attractions, theatre-spectacle, interactive play & adventurous explorations in a totally full-themed environment.

Versatile :  4 main themes, several subthemes and 'cross-theming'


Also in the park : Malpertuus Theater

A +1500 seating unique novel development in the spectacle musical theatre world ('Total surround emersion theatre'). This theatre will operate on independent programming during the evening, while used for park shows during the daytime.

 

Completed by a multiple day touristical offer based on dynamic recreation & culture / nature sightseeing.

On adjacent northern situated site:

themed  Indoor Water Park  "AquaScaldis" & themed Botanical Gardens

Regional touring 'base camp', for:

Gent  >  Scheldeland, Waasland, Zeeuws-Vlaanderen  <  Antwerpen


Aside from day visits to the theme park, the following features are included:

Hotels + camping and welcoming riverboat tourism (individual & river cruises)

MICE product development (Events, Meetings, Incentives)...

...with a regional and season driven family culture festival anchor

Film industry niche : an offer to use the park-theming as filmset + indoor studio.Read the Blog !